İnsan Kaynakları Politikası

    İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde;   

    • Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve esenliğini ön planda tutmak;

    • Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak  

    • Tüm çalışmalarımızda paydaşlarımızla güvene dayalı sürekli bir işbirliği kurmak,  

    • Her aşamada ve düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak “insana yatırım” yapmak,   

    • Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “karlılık”, “müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek. 

 


     İNSAN KAYNAKLARI PROFİLİMİZ 

    • Biz, Çözen, uygulayan, geliştiren ve tüm bunları yaparken ben yerine biz diyebilen üstün nitelikli bireylerle çalışırız.

    • Biz, Açık iletişime dayalı, samimi, şeffaf organizasyon yapısıyla yüksek sadakat yaratırız.

    • Biz, Aron kültürünü tanıyan ve benimseyen, grubumuzun ilke, değer ve gereksinimleri doğrultusunda kurumlarımızı yönetebilen, değişimi önerebilen ve hayata geçirebilen liderler yetiştiririz.

    • Biz, Çalışanlarının gelişim alanlarına yönelik yatırım yapar, bireysel gelişimi sağlamak ve kurumsal hedeflere ulaşmak amacıyla güçlü insan kaynağı yaratırız.

    • Biz, Sunduğumuz olanaklarla çalışanlarımıza çağdaş yaşam standartları sağlarız