Uzaktan Sayaç Okuma

     Eskiden sadece sayaçların başına gidilerek gerçekleştirilebilen ve endeks değerlerinin kaydedilmesinden ibaret olan sayaç okuma işlemleri günümüz teknolojisinin sunduğu imkanlar neticesinde çok farklı noktalara gelmiştir. Değişen piyasa şartları enerji sektöründe yeni ihtiyaçlar ile, zorlayıcı süreç ve uygulamalar doğurmuştur. Uzaktan sayaç okuma sistemimiz enerji sektöründeki uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş, uzaktan otomatik sayaç okuma ve çeşitli enerji veri yönetimi fonksiyonlarını bünyesinde toplayan bir sistemdir. Sistem enerji verilerinin toplanması için sayacın başına gidilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Esnek zaman çizelgeleri ile sayaçların haftanın/ayın belirli günlerinde, sabit zaman aralıkları ile veya sürekli olarak okunmasını otomatik olarak gerçekleştirir. Ölçeklenebilen yapısı sayesinde aynı anda birçok sayacın eş zamanlı olarak okunmasını mümkün kılar. Desteklediği haberleşme yöntemleri, sayaç haberleşmesinde kullanılabilecek ortamlar konusunda geniş bir yelpaze sunar. Sayaç okuma işlemlerinin marka ve modelden bağımsız olarak gerçekleştirilmesini sağlayan en yaygın sayaç haberleşme protokollerini destekler. Açık mimarisi ve sahip olduğu arabirimler sayesinde iş sistemleri ile sayaçlar arasında, enerji verilerini sağlayan köprü görevi görür.

 

Uzaktan sayaç okuma sistemi kullanılarak hayata geçirilebilen uygulamalar arasında şunlar yer almaktadır:

 

Otomatik Sayaç Okuma

     Enerji verilerinin ölçümünde kullanılan elektronik sayaçlarda kaydedilen gelişmeler ve günümüz teknolojisinin sağladığı haberleşme imkanları ölçüm noktalarından uzaktan veri okunmasını mümkün kılmaktadır. Marka ve modelden bağımsız olarak sağlamakta olduğumuz uzaktan otomatik sayaç okuma çözümleri enerji verilerinin sayaçların başına gitmeye ihtiyaç duyulmaksızın, hızlı, verimli ve hatasız bir şekilde toplanmasına imkan sağlamaktadır. Birçok sayaca ait verilerin eş zamanlı olarak ve kısa aralıklarla sorgulanıp depolanabilmesi sayesinde, enerji sektöründe daha önceden mümkün olmayan pek çok uygulama kolayca hayata geçirilebilmektedir.

 

Veri Analizi ve Raporlama

     Otomatik sayaç okuma sistemlerimizle toplanan veriler kalıcı olarak kayıt altına alınmakta ve sunmakta olduğumuz hazır araçlarla detaylı olarak analiz edilebilmektedir. Gerek kullanıcı bilgisayarlarına kurulabilen raporlama araçlarımız ve gerekse standart web tarayıcıları kullanılarak intranet veya internet üzerinden raporlama yapılabilmektedir. Oluşturulan raporlar günümüzde standart haline gelmiş pek çok belge formatında kaydedilebilmekte ve çıktıları alınabilmektedir. Enerji üreticilerinden, son kullanıcılara kadar geniş bir yelpazeye hitap eden araçlarımız sektörde farklı rollere sahip birçok kullanıcının ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

 

Dengeleme

     Enerji üretim şirketlerine hitap eden bu çözümümüz, şirketlerin enerji tedarik ettikleri müşterilerinin tüketim miktarları ile kendi üretim miktarlarının karşılaştırılması, üretim-tüketim dengesinin kontrol edilmesi ve üretim açığı veya fazlası durumlarının tespiti esasına dayanmaktadır. Bu analiz, üretim ve tüketim sayaçlarının yük profillerinde eş zamanlı olarak kaydedilen ve otomatik sayaç okuma sistemimiz tarafından toplanan veriler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

 

Faturalama

     Enerji üretim şirketleri, organize sanayi bölgeleri ve kendi bünyesindeki tüketicilere enerji tedarik eden diğer dağıtım organizasyonlarına hitap eden faturalama çözümlerimiz mevcuttur. Faturalama sistemimizde aboneler/müşteriler, ölçüm noktaları ve sözleşmeler yönetilebilmekte, faturaya temel teşkil eden veriler diğer iş sistemlerine aktarılabilmekte veya faturalar sistemimizden doğrudan basılabilmektedir.

 

Arıza / Müdahale Tespiti

     Sayaçlarda meydana gelen arıza ve müdahale durumları, sayaçların olay kayıt belleklerinde depolanmakta ve uzaktan sayaç okuma sistemimiz kullanılarak tespit edilebilmektedir. Bu gibi durumların erken tespiti maddi kayıpların önüne geçilebilmesi için büyük önem taşımaktadır.

 

Kayıp Kaçak Takibi

     İletim ve dağıtım faaliyeti gösteren firmalara hitap eden bu çözümümüz, söz konusu bir şebekeye giren ve şebekeden çıkan enerjinin karşılaştırılması ve ölçüm noktalarına ait yük profili ile toplam tüketim verilerinin analizi esaslarına dayanmaktadır. Şebekelerdeki olası kayıp / kaçak noktalarının tespiti ile mali kayıpların önüne geçilebilmektedir.

              

Zaman Senkronizasyonu

     Ölçüm cihazlarından toplanan verilerin eş zamanlı olması bir çok uygulamanın performansını ve sonuçlarının güvenilirliğini doğrudan etkilemektedir. Ölçüm cihazlarına eş zamanlı olarak erişilip okuma yapılması, özellikle yük profili gibi, cihazların hafızalarında geçmişe yönelik olarak depolanan verilerin eş zamanlı olmasını sağlayamamaktadır. Bu nedenlerden dolayı ölçüm cihazlarında meydana gelen, ayar hatalarından veya doğal kaymalardan kaynaklanan, eş zamanlama problemlerinin tespiti ve gerektiğinde zaman senkronizasyonunun otomatik olarak yapılması, uygulamalarda söz konusu olan ölçüm noktası adetleri de dikkate alındığında kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmektedir.


Referanslarından bazıları;

 

● Türkiye Cumhuriyeti İş Bankası
● Aron İletim